Ваша специальность – основа Вашего успеха в жизни!

Освітньо-кваліфікаційний

рівень 

КОД 

Напрям підготовки

Вартість навчання

у грн./ 2015 рік

Денна форма

Заочна форма

рік

семестр

за день

рік

семестр

за день

Бакалавр

6.030509

Облік і аудит

9870

4935

27

6780

3390

19

 

 

6.030504

Економіка підприємства

9870

4935

27

6780

3390

19

 

 

6.030601

Менеджмент

9870

4935

27

6780

3390

19

 

 

6.051701

Харчові технології та інженерія

8110

4055

22

4990

2495

14

 

 

6.050502

Інженерна механіка

6900

3450

19

3720

1860

10

 

 

6.050503

Машинобудування

6900

3450

19

-

-

-

 

-

6.050202

Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології

8110

4055

22

4700

2350

13

 

 

6.030510

Товарознавство і торгівельне підприємництво

10150

5075

28

6900

3450

19

 

 

6.140101

Готельно-ресторанна справа

12285

6143

34

6760

3380

19

 

 

6.050702

Електромеханіка

6900

3450

19

3720

1860

10

 

 

6.030507

Маркетинг

9460

4730

26

6620

3310

18

 

-

6.140103

Туризм

10780

5390

30

6720

3360

18

 

-

6.051702

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

8110

4055

22

-

-

-

 

-

6.050604

Енергомашинобудування

7595

3798

21

3720

1860

10

 

 

6.050601

Теплоенергетика

6900

3450

19

-

-

-

 

-

6.050701

Електротехніка та електротехнології

8100

4050

22

-

-

-

 

-

6.040106

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

7595

3798

21

4680

2340

13

 

 

6.050101

Комп`ютерні науки

9050

4525

25

4990

2495

14

 

 

6.050102

Комп`ютерна інженерія

8450

4225

23

4775

2388

13

 

 

6.050304

Нафтогазова справа

8570

4285

23

4870

2435

13

 

 

6.051401

Біотехнологія

9100

4550

25

-

-

-

 

-

Інформація про вартість навчання денної та заочної форми на 2015 рік ОНАХТ

ОКР "Спеціаліст"

КОД  Напрям Спеціальність
Вартість навчання 
у грн./ рік
на 2015 рік
Денна 
форма
Заочна 
форма
7.03050901 Облік і аудит Облік і аудит 13460 7300
7.03050401 Економіка підприємства Економіка підприємства 13460 7300
7.03060101 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 13460 8100
7.05170101 Харчові технології та інженерія Технології зберігання і переробки зерна 9200 5400
7.05170103 Технологія хліба,кондитерських,макаронних виробів та харчоконцентратів 9200 5400
7.05170112 Технології харчування 12300 7300
7.05170106 Технології продуктів бродіння і виноробства 12300 5400
7.05170107 Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів 9200 5400
7.05170105 Технології зберігання та переробки водних біоресурсів 9200 5400
7.05170109 Технологія харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення 9200 -
7.05170104 Технологгії зберігання, консервування та переробки м'яса 9200 5400
7.05170108 Технології зберігання, консервування та переробки молока 9200 5400
7.05050313 Машинобудування Обладнання переробних і харчових виробництв 8800 4700
7.05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами Автоматизоване управління технологічними процесами 10400 5650
7.03051001 Товарознавство і торгівельне підприємництво Товарознавство та комерційна діяльність 12200 -
7.03051002 Товарознавство та експертиза в митній справі 13750 7400
7.14010101 Готельно-ресторанна справа Готельна і ресторанна справа 14800 7900
7.04010602
Екологія,охорона навкол.
середовища та збалансоване природокористування
Прикладна екологія та збалансоване природокористування 9200 5400
7.04010603 Екологічна безпека 9200 5400
7.04010604 Екологічний контроль та аудит 9200 5400
7.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища 9200 5415
7.05060403 Енергомашинобудування Холодильні машини і установки 10620 6280
7.05060406 Газотурбінні установки і компресорні станції 10420 -
7.05060405 Компресори,пневмоагрегати та вакуумна техніка 10420 -
7.05060404 Кріогенна техніка і технологія 10620 6160
7.05060101 Теплоенергетика Теплоенергетика 8800 -
7.05060102 Теплофізика 8800 -
7.05070107 Електротехника та електротехнології Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії 8800 -
7.05010101 Комп'ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології 11940 -
7.05010102 Інформаційні технологіїї проектування 12025 6160
7.05010203 Комп'ютерна інженерія Спеціалізовані комп'ютерні системи 11580 -
7.05010201 Комп'ютерні системи та мережі 11760 6280
7.05030402 Нафтогазова справа Газонафтопроводи та газонафтосховища 11580 6350

Інформація про вартість навчання денної та заочної форми на 2015 рік ОНАХТ 

ступінь магістра

КОД  Напрям Спеціальність
Вартість навчання 
у грн./ рік
на 2015 рік
Денна 
форма
Заочна 
форма
8.03050901 Облік і аудит Облік і аудит 13460 -
8.03050401 Економіка підприємства Економіка підприємства 13460 7310
8.18010014 Управління фінансово-економічною безпекою 12420 -
8.03060107 Менеджмент Логістика 12000 -
8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування 13460 -
8.03050701 Маркетинг Маркетинг 12800 -
8.05170101 Харчові технології та інженерія Технології зберігання і переробки зерна 9200 5400
8.05170103 Технологія хліба,кондитерських,макаронних виробів та харчоконцентратів 9200 5400
8.05170112 Технології харчування 12300 7300
8.05170106 Технології продуктів бродіння і виноробства 12300 5400
8.05170107 Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів 9200 5400
8.05170105 Технології зберігання та переробки водних біоресурсів 9200 5400
8.05170109 Технологія харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення 9200 -
8.05170104 Технологгії зберігання, консервування та переробки м'яса 9200 5400
8.05170108 Технології зберігання, консервування та переробки молока 9200 5400
8.05170110 Технологія питної води та водопідготовки для харчових виробництв 9200 -
8.05170102 Технологія жирів та жирозамінників 9200 -
8.05050313 Машинобудування Обладнання переробних і харчових виробництв 8800 4700
8.05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами Автоматизоване управління технологічними процесами 10400 -
8.05070204 Електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 9300 -
8.03051001 Товарознавство і торгівельне підприємництво Товарознавство та комерційна діяльність 12200 -
8.03051002 Товарознавство та експертиза в митній справі 13750 -
8.14010101 Готельно-ресторанна справа Готельна і ресторанна справа 14800 -
8.04010602
Екологія,охорона навкол.
середовища та збалансоване природокористування
Прикладна екологія та збалансоване природокористування 9200 -
8.04010603 Екологічна безпека 9200 -
8.04010604 Екологічний контроль та аудит 9200 -
8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища 9700 -
8.05060403 Енергомашинобудування Холодильні машини і установки 11000 -
8.05060406 Газотурбінні установки і компресорні станції 10900 -
8.05060405 Компресори,пневмоагрегати та вакуумна техніка 10900 -
8.05060404 Кріогенна техніка і технологія 11000 -
8.15060105 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент 9300 -
8.05060101 Теплоенергетика 9100 -
8.05060102 Теплофізика 9100 -
8.05070107 Електротехника та електротехнології Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії 9100 -
8.05010101 Комп'ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології 12300 -
8.05010102 Інформаційні технологіїї проектування 12400 -
8.05010203 Комп'ютерна інженерія Спеціалізовані комп'ютерні системи 12300 -
8.05010201 Комп'ютерні системи та мережі 12400 -
8.05030402 Нафтогазова справа Газонафтопроводи та газонафтосховища 11800

-

8.05050206 Інженерна механіка Машини і технології паковання 8800 -
8.14010301 Туризм Туризмознавство 12800 -